CỤC MÁU ĐÔNG TRONG NÃO VÌ ĐÂU MÀ CÓ

10/05/2021 Quản Trị

Cục máu đông hình thành trên não hoặc “chạy” lên não có thể đưa đến đột quỵ – một biến cố về sức khỏe gây tàn phế và tử vong cao. Làm thế nào để ngăn chặn tình trạng này? 80% trường hợp đột quỵ gây nên bởi cục máu đông Trong cơ thể, máu […]

Xem thêm